Bestyrelsen

Bestyrelsens sammensætning pr. 27. september 2020
 

Formand
Hans Vestergaard Hansen
Løserup Strandvej 53, 4300 Holbæk
Vinter: Mellemvangen 59, 2700 Brønshøj
Telefon: 4226 1690
e-mail: formand@loeserup-strand.dk

Kasserer
Anita Petersen
Flinterevsvej  8, 4300 Holbæk
Vinter: Kommenhaven 19 st. tv, 2730 Herlev
Telefon: 2064 8470
e-mail: kasserer@loeserup-strand.dk

Næstformand / Webmaster
Claus Børresen
Råbjerg 12, 4300 Holbæk
Vinter: Klausdalsbrovej 30.1.tv, 2860 Søborg
Telefon: 2723 6930
e-mail: webmaster@loeserup-strand.dk

Sekretær
Marianne Kæstel Nielsen
Fjordbakkevej 7, 4300 Holbæk
Telefon: 4017 1232
e-mail: marianne@kaestel.dk

Bestyrelsesmedlem
Michelle Maria Madsen
Digevej 29, 4300 Holbæk
Vinter: Lærkevej 2, 4532 Gislinge
Telefon: 9392 2559
e-mail: michellemariamadsen92@gmail.com

1. Suppleant
John Stougaard
Strandbakkevej 13, 4300 Holbæk

2. Suppleant
Inge Stokholm
Digevej 27, 4300 Holbæk
Telefon: 2028 4012
e-mail:  stoktran@os.dk

Revisor
Henrik Holst

Løserup Strandvej 42, 4300 Holbæk
Vinter: Rørvangsvej 7, 4300 Holbæk
Telefon: 2332 4933
e-mail: holst-storkfelt@mail.tele.dk

Revisorsuppleant
Ellen Christensen

Flinterevsvej 3, 4300 Holbæk
Telefon: 6076 1350
e-mail: elnchristiansen@gmail.com