Bestyrelsen

Bestyrelsens sammensætning pr. 27. april 2018
 

Formand
Ditte Høgsgaard
Løserup Strandvej 48, 4300 Holbæk
Telefon: 2048 6771
e-mail: formand@loeserup-strand.dk

Kasserer
Anita Petersen
Flinterevsvej  8, 4300 Holbæk
Vinter: Kommenhaven 19 st. tv, 2730 Herlev
Telefon: 2064 8470
e-mail: kasserer@loeserup-strand.dk

Sekretær
Hans Vestergaard
Løserup Strandvej 53, 4300 Holbæk
Vinter: Mellemvangen 59, 2700 Brønshøj
Telefon: 4226 1690
e-mail: leneoghans@gmail.com

Bestyrelsesmedlem
Christian Dorow

Grønhøjvænge 24, 4300 Holbæk
Vinter: Bernstorffsvej 133, 1.tv.,2900 Hellerup
Telefon:5164 8224
e-mail: cpdorow@hotmail.com

Bestyrelsesmedlem og Webmaster
Claus Børresen
Råbjerg 12, 4300 Holbæk
Vinter: Klausdalsbrovej 30.1.tv, 2860 Søborg
Telefon: 2723 6930
e-mail: webmaster@loeserup-strand.dk

Suppleant
Hanne Binne
Råbjerg 17, 4300 Holbæk
Vinter: Maglekær 30, st. tv., 2610 Rødovre
Telefon: 2264 3314
e-mail: hannebinne@gmail.com

Revisor
Henrik Holst

Løserup Strandvej 42, 4300 Holbæk
Vinter: Rørvangsvej 7, 4300 Holbæk
Telefon: 2332 4933
e-mail: holst-storkfelt@mail.tele.dk

Revisorsuppleant
Ellen Christensen

Flinterevsvej 3, 4300 Holbæk
Telefon: 6076 1350
e-mail: elnchristiansen@gmail.com